0 SEE REMARKS #26, Santa Clara, UT 84765 – 659948 - David Pestana -...